Walal kee oyti Barnaamijil Masah Yamaate Sabti.

Walal kee oyti Barnaamijil Masah Yamaate Sabti.

0 318

AIC Walal Kee Oyti Barnamijil Yamaate Sabtih bar axcih January Alsak 07/2017 It Yamaatu Waa sabtih Carrah Facebook Ul Massah Siinih xayyosnu waynam Kaxxa taama abteh tan Gifti Kadiga Qali Muusa Kinni.

Kadiga Qali Muusa Qafar Qaadah Qunxxa urri sittah gabbaaqak suge Hayyeyyona Filmi gurrat haak You tube ul Haytaah, Afa Baaxol yaabukeh cata urri Qafar af elle baritu duuda Filmitte Bicisse Maqanxxa kinni.
Isi Abte taama ahaak gubal Yan Link it xukkutay wagitaay,https://www.youtube.com/channel/UCNeYk6FUsCfip8QAOWuLHeg

yamaate sabth teetiluk massah nallu wayna walalat gaba essegella.

Esseroora tellenik Gubal Tablen Emel kee Whatsapp Gitaak Neh ruuba.

Insha allah Yalli Iyyek/ Sabti bar anggorowenno.

Comments

comments