Ustaaz Acmaddiin Jabal Casbi Buxal anuk 3 hayto Kitab Yuktbeh ummattah xayyoosem...

Ustaaz Acmaddiin Jabal Casbi Buxal anuk 3 hayto Kitab Yuktbeh ummattah xayyoosem Qaddowte.

0 1508

Itiyopiyah Doolat 4 sanataak naharal Islaaminna doolat xisaana gidah yenggeyyen axcuk casbisseeh, xayi saaku 7-22 sanat fan yakke cokmi elle abte itiyopiyah muslimiinih Awlaytiitik Numuk teynah yan Ustaaz Acmaddin Jabal qusbih 3 Malikwa kee Itiyopiyah muslimiinih Giclo ( Fida ) Iyya kitab Gitisso buxal uktubba heeh awayih uddur qadaagal geytima.

ahmadin             Ustaz Acmaddin Jabal

Ustaaz Acmaddin jabal tama’a qusba kitaabal itiyopiyal tahaak duma sugteh tan amoytiini xintootà Muslmiinil bahte baatil kee kalah manggoh tan sirritte elle baxxaqsa.

Ustaaz Acmaddiin Ahaak duma Nafiik kee Munaafikiin Iyya kitab kee Firqawn Koomol anyyo ceelallo deqsittà 2 Kitab yuktubeh yan aydaadi mixig kinni.

Ustaaz Acmaddiin away yuktube kitab yaktubuh Raceenàh 78 takke amcari afih kitooba kee 64 takke Ingiliiz Afih kitoobat yintifiqimem wrsan.

Tama’a 3 Malikitte kee Itiyopiyah muslimiinih Giclo ( Fida ) kak iyye qusba kitab 324 gali yakkeeh, lakqok 90 ih birr Itiyopiyah lakqok xaamimam warsan.

Tama kitab baaxoh addal kitooba limoh aroocal geytimam tama xaagi warsa.

Xaagu akak geynem

Ahmedin Jebel official https://www.facebook.com/ahmedinjebel99/timeline


 

Comments

comments