headeraic
Tags Posts tagged with "Qafar afak yabti rakiibo"

Qafar afak yabti rakiibo

0 2804

 Dokoor Jamaal Qabulkaadir Reedo sanat 2007 ih Yuktubeh yan Kitaabay Qafàr Afak Yabti rakiiboh

Migaq le kulli mari kaa geya gidah PDF il korisak akkel siinih xayyosne.

Ta kitaabk Ikoytiini gar lem Doktoor Jamaal Qabdulkaadir Reedooy, Tama kitab neh baahak ummattah interneetil haynuh kitab neh ruubeh yan toobokoyta Gifta Macammad Qalih ninni kee sin migaaqal gadda gacisna.
Qafàr afak yabti Rakiibo


LATEST REVIEWS

0 241
I have heard and confirmed that my relative, friend and comrade in arm who had been a man of principled action passed away for good...

Popular Posts