headeraic
Tags Posts tagged with "Qafar afak yabti rakiibo"

Qafar afak yabti rakiibo

0 3462

 Dokoor Jamaal Qabulkaadir Reedo sanat 2007 ih Yuktubeh yan Kitaabay Qafàr Afak Yabti rakiiboh

Migaq le kulli mari kaa geya gidah PDF il korisak akkel siinih xayyosne.

Ta kitaabk Ikoytiini gar lem Doktoor Jamaal Qabdulkaadir Reedooy, Tama kitab neh baahak ummattah interneetil haynuh kitab neh ruubeh yan toobokoyta Gifta Macammad Qalih ninni kee sin migaaqal gadda gacisna.
Qafàr afak yabti Rakiibo


LATEST REVIEWS

0 83
Populists and Autocrats: The Dual Threat to Global Democracy By Arch Puddington and Tyler Roylance In 2016, populist and nationalist political forces made astonishing gains in...

Popular Posts