Qafàr Rakaakayal Beedi Ni baaxot aba loowit kee Falma Wagsisaak Xayyosne Walala.