Qafàr afak yabti rakiibo iyya kitabay dr jamaal fiirise akkel geetton.

Qafàr afak yabti rakiibo iyya kitabay dr jamaal fiirise akkel geetton.

0 4767

 Dokoor Jamaal Qabulkaadir Reedo sanat 2007 ih Yuktubeh yan Kitaabay Qafàr Afak Yabti rakiiboh

Migaq le kulli mari kaa geya gidah PDF il korisak akkel siinih xayyosne.

Ta kitaabk Ikoytiini gar lem Doktoor Jamaal Qabdulkaadir Reedooy, Tama kitab neh baahak ummattah interneetil haynuh kitab neh ruubeh yan toobokoyta Gifta Macammad Qalih ninni kee sin migaaqal gadda gacisna.
Qafàr afak yabti Rakiibo


Comments

comments