Asaaku Fb19/ 2016 Itiyopiyah Muslimin Addis Ababàk Anwar Misgiidil Cayla le...

Asaaku Fb19/ 2016 Itiyopiyah Muslimin Addis Ababàk Anwar Misgiidil Cayla le soolo Abte.

0 647

Itiyopiyah Muslimin 4 sanatah abak geytimta salaam gicloy dagoo udduruh soolteh sugte nahrsi gumqaatah qagitaak ugtteeh, asaaku kaaduk Ni Awlaytit Fakkimtay, Ni xonggolo Tnatabbimay, Doolat ane maay waah ?

axcuk xonggolo aysabbuk aseenim BBN deqsittà baadal taysabbi qaddosse.

Tabanaak daga takke Itiyopiyah muslimiinih Qoloma doolat 7-22 Sanatih casbi elle heeh casbit geytimtam tamixxige.

Comments

comments