AIC Majallatay kulli alsal 1 adda tawqek 5 hayto Mawqa.

AIC Majallatay kulli alsal 1 adda tawqek 5 hayto Mawqa.

0 645

AIC Majallatay kulli alsal 1 adda tawqe Fanal teedeh sugteeh ahaak widir Kulli alsi xaagu

Ayyamal kulli acaadah tabben xaagitte kee kalah tan xaagitte edde anuk elle getton.

5 haytô Mawqa. akkel xukkutay kawis

Comments

comments